सामाजिक सुरक्षाको लगत २०७३ स्थानिय निकायका कर्मचारीहरुको लागी २०७३ ज्येष्ठ २१ र २२ गते आयोजना गरीएको सुचना, संचार तथा प्रविधी सम्वन्धी आधारभुत तालिमको प्रतिवेदन रोल्पा जिविस LGCDP Focal Persion को परिक्षा कार्यक्रमको मिति संशोधन सम्वन्धमा परिक्षा कार्यक्रमको मिति संशोधन सम्वन्धमा २० औं रोल्पा जिल्ला परिषद् सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ परियोजनाको लागि Syllabus रोल्पा जिल्ला विकास समिति अन्तर्गत सञ्चालित पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ परियोजना दोस्रो चरण कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नको लागि आवेदन परेका उमेद्वारहरुको shortlist

जिल्ला विकास योजना तर्जुमाका चरण तथा प्रक्रियाहरु

मिति २०७०।९।६ गतेका दिन बसेको जिल्ला सर्वदलिय बैठकको निर्णय अनुसार आ.व.

२०७१/०७२ का लागि वार्षिक जिल्ला विकास योजना तर्जुमाका चरण तथा प्रक्रियाहरु

तपसिल बमोजिमको मिति र स्थानमा सम्पन्न हुने गरी यस जिल्ला विकास समितिको

अठारौं जिल्ला परिषद् मिति २०७० साल फागुन महिनाको ३ गते शनिबारका दिन संचालन

हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

तपसिल

क्र.सं. कार्यक्रम मिति
वडा स्तरीय योजना छलफल २०७० पौष मसान्तसम्म
गाउँ परिषद् २०७० पौष मसान्तसम्म
इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी २०७० माघ ९ र ११ गते
विषयगत योजना तर्जुमा गोष्ठी २०७० माघ १७ र १८ गते
एकिकृत योजना तर्जुमा समितिको बैठक २०७० माघ २४ र २५ गते
जिविस बोर्ड बैठक २०७० माघ २९ गते
जिल्ला परिषद् २०७० फागुन ३ गते शनिबार

 

Skip to toolbar