Steps and process for district development plan

मिति २०७०।९।६ गतेका दिन बसेको जिल्ला सर्वदलिय बैठकको निर्णय अनुसार आ.व.

२०७१/०७२ का लागि वार्षिक जिल्ला विकास योजना तर्जुमाका चरण तथा प्रक्रियाहरु

तपसिल बमोजिमको मिति र स्थानमा सम्पन्न हुने गरी यस जिल्ला विकास समितिको

अठारौं जिल्ला परिषद् मिति २०७० साल फागुन महिनाको ३ गते शनिबारका दिन संचालन

हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

तपसिल

क्र.सं. कार्यक्रम मिति
वडा स्तरीय योजना छलफल २०७० पौष मसान्तसम्म
गाउँ परिषद् २०७० पौष मसान्तसम्म
इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी २०७० माघ ९ र ११ गते
विषयगत योजना तर्जुमा गोष्ठी २०७० माघ १७ र १८ गते
एकिकृत योजना तर्जुमा समितिको बैठक २०७० माघ २४ र २५ गते
जिविस बोर्ड बैठक २०७० माघ २९ गते
जिल्ला परिषद् २०७० फागुन ३ गते शनिबार

 

Skip to toolbar