सामाजिक सुरक्षाको लगत २०७३ स्थानिय निकायका कर्मचारीहरुको लागी २०७३ ज्येष्ठ २१ र २२ गते आयोजना गरीएको सुचना, संचार तथा प्रविधी सम्वन्धी आधारभुत तालिमको प्रतिवेदन रोल्पा जिविस LGCDP Focal Persion को परिक्षा कार्यक्रमको मिति संशोधन सम्वन्धमा परिक्षा कार्यक्रमको मिति संशोधन सम्वन्धमा २० औं रोल्पा जिल्ला परिषद् सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ परियोजनाको लागि Syllabus रोल्पा जिल्ला विकास समिति अन्तर्गत सञ्चालित पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ परियोजना दोस्रो चरण कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नको लागि आवेदन परेका उमेद्वारहरुको shortlist

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
रोल्पा जिल्लाको ०७२-०७३ को प्रथम चौमासिक वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन २०७२-०८०५ आर्थिक प्रशासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
०७२-०७३ को कार्तिक महिना सम्म
रोल्पा जिल्लाको अा व‍ 2071/72 मसिरमहिनासम्मकाे मासिक वितिय प्रतिवेदन २०७२-०८-०१ सुचना साखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मसिरमहिनासम्मकाे मासिक वितिय प्रतिवेदन
रोल्पा जिल्लाको अा व २०७१य७२ कार्तिकमहिनासम्मकाे मासिक वितिय प्रतिवेदन २०७१-०७-०१ सुचना साखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कार्तिकमहिनासम्मकाे मासिक वितिय प्रतिवेदन
रोल्पा जिल्लाको अा‍‍व २०७०७१ काे जेठ महिनासम्मकाे मासिक वित्तिय प्रतिवेदन २०७१-०२-०१ सुचना साखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जेठ महिनासम्मकाे मासिक वित्तिय प्रतिवेदन
रोल्पा जिल्लाको अा‍.व. २०७०/७१ काे फागुन महिनाकाे मासिक वित्तिय प्रतिवेदन २०७०-११-०१ सुचना साखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
फागुन महिनाकाे मासिक वित्तिय प्रतिवेदन
रोल्पा जिल्लाको आ.व. २०६९/०७० बैशाख महिनाको मासिक वित्तीय प्रतिवेदन २७०-०१-०१ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बैशाख महिनाको मासिक वित्तीय प्रतिवेदन
रोल्पा जिल्लाको आ ब 2069\70 को फाल्गुण महिनासम्मको मासिक प्रगति प्रतिवेदन २०६९-११-०१ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
फाल्गुण महिनासम्मको मासिक प्रगति प्रतिवेदन
Skip to toolbar